Zum Inhalt der Seite
Duitsland als vakantieland promoten...
Kopfbild

  Privacy verklaring

  Privacyverklaring
  Elisabeth Klerken (NLConnection Travel Marketing & Communication) gevestigd aan Altenwall 14, D-28195 Bremen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  http://www.nl-connection.com/nl/pr/
  Altenwall 14
  D-28195 Bremen
  T +49 421 67 329664

  Liesbeth (Elisabeth) Klerken is de Functionaris Gegevensbescherming van Elisabeth Klerken (NLConnection Travel Marketing & Communication). Zij is te bereiken via klerken@nl-connection.com

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Elisabeth Klerken (NLConnection Travel Marketing & Communication) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt vanwege het opnemen van contact.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Gegevens over uw surfgedrag op de website www.nl-connection.com

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nl-connection.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Elisabeth Klerken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Elisabeth Klerken analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Elisabeth Klerken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Elisabeth Klerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens:
  Uw naam, email en telefoonnummer, evenals uw vraag: zo lang het nodig is om uw vraag te beantwoorden en/of een offerte te doen toekomen + 1 jaar. Indien er een samenwerking tot stand komt, zullen de voor deze samenwerking relevante contactgegevens zo lang bewaard blijven, als de samenwerking duurt.
  Wijverwerkenpersoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Elisabeth Klerken verstrekt persoonsgevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Elisabeth Klerken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Elisabeth Klerken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al genformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  Op deze website worden ook cookies geplaatst door google analytics. Functie: inzicht krijgen in de statistieken van de website. Bewaartermijn: 2 jaar.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elisabeth Klerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nl-connection.com.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  Elisabeth Klerken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Elisabeth Klerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nl-connection.com